Khách hàngBan kinh doanh 1 - VNG Land
Websitehttp://deldorado.net.vn/